Hulp bij: Behandeling Burnout Den Haag

Ben je op zoek naar behandeling van je burnout in Den Haag of omgeving, dan ben je bij ons aan het juiste adres. Als coach – psycholoog helpen we je stapsgewijs om weer meer draagkracht te krijgen. Hieronder kun je meer informatie lezen over stress, overspannenheid en burnout.
 

Stress, overspannenheid en burnout

De term ‘burnout’ en ‘overspannen’ worden soms door elkaar heen gebruikt, terwijl er wel een verschil tussen is. Iedereen heeft te maken met stress in zijn leven. Een zekere mate van spanning is nodig om te kunnen functioneren. Wanneer we echter langdurig stress ervaren door bijvoorbeeld teveel werkdruk, drukte in de privésituatie of een combinatie daarvan, of wanneer we een nare gebeurtenis meemaken, te veel problemen ervaren, ons permanent zorgen maken of wanneer we te veel en in te korte tijd voor onze kiezen krijgen, kan dit leiden tot overspannenheid. De (chronische) stress eist dan zijn tol en uit zich in zowel lichamelijke als psychische klachten. We kunnen ons opgejaagd, rusteloos, snel geïrriteerd, gefrustreerd of moe gaan voelen. Ook kan de nachttrust er negatief door beïnvloed worden en kunnen we ons ongelukkig of somber gaan voelen. Gevoelens van machteloosheid en wanhoop kunnen zich ook voordoen. We voelen ons ‘overspannen’ waarbij zich ook lichamelijke klachten voordoen zoals zoals hoofdpijn, pijn in de rug, schouders of nek, oorsuizen (tinnitus) of andere klachten zoals last van maag en darmen, overslaand hart of eczeem. Soms kunnen we minder goed nadenken en worden we vergeetachtig en doen zich concentratieproblemen voor. Meestal kan dan met tijdelijke rust en ontspanning of door de verwerking van de voorafgaande gebeurtenissen, de aanpak van problemen of achterliggende oorzaken, binnen niet al te lange tijd weer voldoende draagkracht worden verkregen om weer verder te kunnen. Als je burnout raakt ben je waarschijnlijk een flinke volhouder en doorzetter geweest, heb je alle of veel van de eerder genoemde signalen gewoon genegeerd en stug doorgelopen.  

Van overspannen naar burnout

Je kunt dus burnout raken  wanneer je te lang met een overspannen gevoel blijft doorlopen en de vermoeidheid en andere signalen die lijf en psyche ons geven negeert. Ook kan het zijn dat iemand burnout raakt na meerdere episodes van overspannenheid en daar onvoldoende van hersteld is, onvoldoende van heeft geleerd of wanneer er andere achterliggende problematiek onvoldoende aandacht heeft gekregen.
Wanneer je burnout bent, kom je echt tot stilstand: lichaam en geest willen eenvoudig weg niet meer en zijn volledig uitgeput. Alle symptomen die zich ook al voordeden bij overspannenheid treden nog meer op de voorgrond en daarbij komen veelal klachten van angst en paniek, en zal zich een extreem gevoel van uitputting en overprikkeling voordoen. De eerder ervaren somberheid kan sterker worden of omslaan in een depressie. Soms ontstaat een burnout in zeer korte tijd, maar er kunnen ook jaren van op de tenen lopen aan vooraf zijn gaan en is het een langzaam maar ondermijnend proces voor lichaam en geest geweest. Het moment zelf komt vaak toch nog onverwacht. Mensen kunnen soms letterlijk instorten en helemaal niks meer kunnen.

Vanaf dit moment ben je wel verplicht te luisteren naar de lichamelijke en psychische problemen die de burnout met zich meeneemt. Negeren lukt niet meer. Het is vanaf dat moment dan ook nodig om met jezelf en met je klachten aan de slag te gaan. Dat is vaak geen makkelijke strijd en zal ook de nodige tijd in beslag nemen. In het begin zal het niet meevallen om langs de zijlijn te moeten staan terwijl de sneltrein van het werkende en/of gezinsleven gewoon doorrijdt.

Burnout: soms primaire oorzaak in verleden

Sommige mensen voelen hun hele leven al te veel verplichtingen. Ze staan altijd voor andere klaar, kunnen moeilijk ‘nee’ zeggen, en cijferen zichzelf te veel weg om zo de ideale werknemer, partner, ouder, vriend of vriendin te zijn. De eigen behoeftes kunnen daardoor volledig naar de achtergrond zijn verdwenen en het kan zelfs zo zijn dat je uiteindelijk niet meer weet wat je zelf eigenlijk wil of waar je behoefte aan hebt. Soms ligt de oorzaak daarvan in het ontbreken van emotioneel steun in je jeugd, het ontbreken van een vader en/of moeder, het gevoel dat je ongewenst was of bijvoorbeeld doordat je gekleineerd of gepest werd in je jeugd. Vaak hebben we in het heden niet in de gaten dat daar dergelijk ‘oud zeer’ aan ten grondslag ligt. Soms lopen we weg voor deze onderhuids aanwezige gevoelens door altijd maar bezig te zijn of verdoven we deze gevoelens met regelmaat met drank, roken, te veel eten of andere slechte gewoontes of verslavingen. In het heden kunnen we in (vastgeroeste) patronen terecht komen. Ook kan het zijn dat gemis in de jeugd zich in het heden uit in boosheid of in het wijzen en verwijten naar anderen toe. In plaats van de diep gekoesterde wens aan nabijheid en contact, zal hierdoor juist afstand tot anderen worden gecreëerd.
Wanneer je het gevoel hebt dat het verleden een rol bij speelt is het van belang dat te onderzoeken en hiermee aan het werk te gaan

Burnout re-integratie

Tijdens de burnout fase is het noodzakelijk voldoende rust te nemen. Veel mensen willen wanneer ze weer zich een beetje hersteld voelen en het ergste voorbij is, weer snel aan de slag en vervallen daarbij weer in oude patronen met een terugval als gevolg. De teleurstelling kan hopeloos en wanhopig maken waardoor het stressniveau extra toeneemt. In dit stadium is het nodig om extra stappen te zetten om (andere) oude patronen goed te leren doorbreken.
Bij de reïntegratie naar werk is het van belang te leren van het verleden en stap voor stap terug te komen in het arbeidsproces. Hierbij kunnen we je helpen.

Behandeling Burnout Den Haag

Omdat het bij een burnout meestal nodig is structurele wijzigingen aan te brengen in denken en doen, is het nuttig om bij het herstel van burnout hulp te zoeken. Daarmee kan ook herhaling van overspannenheid en burnout in de toekomst worden voorkomen. Ook is het lezen van zelfhulpboeken over dit onderwerp, het doen van ontspanningsoefeningen of een cursus mindfulness aan te raden.
Ook wanneer je behoefte hebt aan steun om tot inzichten te komen om zo ingrijpende gebeurtenissen te verwerken, om te gaan met problemen of de achterliggende oorzaak daarvan boven water te krijgen dan kunnen wij je daarbij helpen. Natuurlijk kijken we ook samen naar mogelijke oplossingen en rijken we je gereedschappen aan om stressvolle situaties het hoofd te bieden of om te gaan met alle “moetens”. Woon je in de omgeving van Den Haag en ben je op zoek naar hulp bij of behandeling van burnout neem dan contact met ons op.   

– psycholoog burnout – behandeling burnout Den Haag- wat is burnout? –