Hulp bij overspannenheid Den Haag

 

Overspannen

Wanneer er omstandigheden zijn waardoor je lange tijd achtereen stress (negatieve spanning) ervaart en de omstandigheden meer vragen dan je aankunt, kun je overspannen raken. Het lukt je dan niet (meer) iets aan de situatie te veranderen of anders met spanning om te gaan, door bijvoorbeeld voldoende rust te nemen of te zorgen voor ontspanning.

Overspannen door gebeurtenis, verlies, problemen of verplichtingen

Je kunt overspannen raken naar aanleiding van een ingrijpende gebeurtenis of verlies, zoals ziekte of overlijden van partner, kind of andere naaste, verlies van werk of een andere gebeurtenis zoals betrokkenheid bij een misdrijf. Ook langdurige overbelasting of problemen op het werk, in de privé situatie of een combinatie daarvan kunnen tot het overspannen zijn leiden. Alle verplichtingen die op je afkomen vanuit de privé en/of werksituatie kunnen uiteindelijk te veel worden. Ook kan het zijn dat de problemen die op je af komen je boven het hoofd groeien. Soms wordt het te veel omdat belangrijke steun in je omgeving is komen weg te vallen of omdat er eenvoudig weg te veel tegelijkertijd of achterelkaar is gebeurd en daarbij de tijd ontbrak om dit allemaal goed te verwerken.

Overspannen: soms primaire oorzaak in verleden

Sommige mensen voelen hun hele leven al te veel verplichtingen. Ze staan altijd voor andere klaar, kunnen moeilijk ‘nee’ zeggen, en cijferen zichzelf te veel weg om zo de ideale werknemer, partner, ouder, vriend of vriendin te zijn. De eigen behoeftes kunnen daardoor volledig naar de achtergrond zijn verdwenen en het kan zelfs zo zijn dat je uiteindelijk niet meer weet wat je zelf eigenlijk wil of waar je behoefte aan hebt. Soms ligt de oorzaak daarvan in het ontbreken van emotioneel steun in je jeugd, het ontbreken van een vader en/of moeder, het gevoel dat je ongewenst was of bijvoorbeeld doordat je gekleineerd of gepest werd in je jeugd. Vaak hebben we in het heden niet in de gaten dat daar dergelijk ‘oud zeer’ aan ten grondslag ligt. Soms lopen we weg voor deze onderhuids aanwezige gevoelens door altijd maar bezig te zijn of verdoven we deze gevoelens met regelmaat met drank, roken, te veel eten of andere slechte gewoontes of verslavingen. In het heden kunnen we in (vastgeroeste) patronen terecht komen. Ook kan het zijn dat gemis in de jeugd zich in het heden uit in boosheid of in het wijzen en verwijten naar anderen toe. In plaats van de diep gekoesterde wens aan nabijheid en contact, zal hierdoor juist afstand tot anderen worden gecreëerd.

Grip op situatie kwijt en functioneren ondoenlijk

Door de langdurige overbelasting en het overspannen gevoel kun je uiteindelijk de huidige omstandigheden niet meer aan, raak je het overzicht kwijt en mis je je de grip op de situatie. De psychische en lichamelijke klachten waar dit in resulteert, kunnen ervoor zorgen dat het ondoenlijk is om nog te functioneren zoals je vroeger gewend was.

Lichamelijke en psychische gevolgen van overspannen zijn

Wanneer je overspannen bent kan zich dat uiten in lichamelijke klachten zoals hoofdpijn (spanningshoofdpijn), pijn in de rug, schouders of nek, hoge bloeddruk, oorsuizen (tinnitus) of andere klachten zoals last van maag en darmen, overslaand hart of eczeem. Ook kun je je opgejaagd, rusteloos, snel geïrriteerd, gefrustreerd of doodmoe gaan voelen. Ook staat het huilen je wellicht nader dan het lachen en kun je slecht tegen drukte en veel prikkels.
Vaak wordt door overspannenheid ook de nachttrust negatief beïnvloed. Door piekeren kun je je ongelukkig of somber gaan voelen en de situatie waarin je bevindt met een machteloze blik bekijken. Ook lijkt helder denken moeilijker en wordt concentreren lastiger. De creativiteit die bij sommigen eerst zo onuitputtelijk leek, kan ook plots te wensen over laten of te zijn verdwenen.
Je hebt wellicht het gevoel het allemaal niet meer aan te kunnen of  ziet geen gat meer in de problemen die op je af komen. Alles lijkt te veel: werken lukt niet meer, zelfs een boodschap doen kan te veel zijn en de drukte van het verkeer of mensen om je heen benauwd je. Je hebt het gevoel ‘vastgelopen’ te zijn.

Herstel na overspannen zijn

Bij overspannen zijn is het allereerst van belang te accepteren dat je overspannen bent, gas moet terug nemen en tot rust moet komen. Vaak is het nodig om een (groot) deel van de taken en verplichtingen te laten vallen of over te dragen. Ook kan het nodig zijn met de achterliggende problemen aan het werk te gaan. Het is goed stil te staan bij een of meer van de volgende vragen:
Wat maakt dat u overspannen bent geraakt? Welke omstandigheden, verplichtingen, gebeurtenissen hebben daartoe geleid? Wat is nodig voor je om de gebeurtenis te verwerken? Zijn er oplossingen voor je problemen? Zijn er veranderingen in je omstandigheden mogelijk? Zijn er verplichtingen die in de toekomst kunnen worden gedeeld of bij anderen worden neergelegd? Kun je je leven anders indelen? Wat zit er achter alle ‘moetens’? Zijn manieren om (beter) met spanning om te gaan? En welke passen bij jou? Hoe zorg je ervoor dat je nu maar ook in de toekomst de rust kunt bewaren?
Door inzichten op te doen, met eventuele ingrijpende gebeurtenissen aan de slag te gaan en/of problemen aan te pakken en daar waar mogelijk oplossingen te zoeken en die uiteindelijk ook ten uitvoer te brengen, is het meestel mogelijk na niet al te lange tijd het normale (werkzame) leven weer op te pakken.
Naar de toekomst toe is het belangrijk de balans tussen inspanning en ontspanning beter te leren bewaken. Ook is het goed om de algehele levensstijl kritisch onder de loep te nemen. Hulp bij overspannenheid zoeken is aan te raden.

Hulp bij overspannenheid Den Haag

Omdat het vaak nodig is structurele wijzigingen aan te brengen in denken en doen, is het nuttig om bij het herstel van overspannenheid hulp te zoeken. Daarmee kan ook herhaling van overspannenheid in de toekomst worden voorkomen. Ook is het lezen van zelfhulpboeken over dit onderwerp, het doen van oefeningen uit de Rationeel Emotieve Therapie, het doen van ontspanningsoefeningen of een cursus mindfulness aan te raden.
Ook wanneer je behoefte hebt aan steun om tot inzichten te komen, om ingrijpende gebeurtenissen te verwerken, om te gaan met problemen of de achterliggende oorzaak boven water te krijgen, of om herhaling in de toekomst te voorkomen dan kunnen wij je daarbij helpen. Natuurlijk kijken we ook samen naar mogelijke oplossingen en rijken we je gereedschappen aan om stressvolle situaties het hoofd te bieden of om te gaan met alle “moetens”.

Wil je hulp bij overspannenheid? Neem dan contact met ons op.