Stress

In ons dagelijks leven hebben we een zekere mate van spanning nodig om te kunnen functioneren. Door een gezond spanningsniveau wordt ons lichaam geactiveerd, zijn we alert en in staat goed te presteren. Wanneer het spanningsniveau langdurig hoog of kort durend heel hoog is, kunnen we deze spanning als (negatieve) stress ervaren.

Lichamelijke effecten van stress

Door stress neemt het adrenaline niveau toe, gaat je bloeddruk omhoog, zal je hart sneller gaan slaan, ga je sneller ademen en spannen de spieren zich aan. Op hormonaal gebied gebeurt er ook van alles, zo maakt het lichaam meer cortisol aan, waardoor de bloedsuikerspiegel omhoog gaat en de stofwisseling versnelt. Het lichaam maakt zich zo klaar om te vechten of te vluchten. In het merendeel van de situaties waarin we stress ervaren in ons dagelijks leven zijn beiden geen optie.
Vaak ervaren we stress slechts kortdurend. De situaties waarin we stress ervaren zijn natuurlijk zeer persoonlijk. De een ervaart stress wanneer hij of zij in het openbaar moet spreken, de ander tijdens het autorijden, bij een sollicitatie gesprek of tijdens vergaderingen en weer een ander bij reizen of het horen van hinderlijke geluiden.
Wanneer de kortdurende stressvolle gebeurtenis voorbij is herstelt het lichaam zich weer en komt tot rust.
Het kan ook zijn dat het spanningsniveau niet zo’n hele grote piek kent, maar dat er doorlopend een toch wel hoog niveau van stress aanwezig is. Dit kan zich voordoen wanneer er langdurig te veel werkdruk is of wanneer er nare gebeurtenissen in de privé sfeer voordoen zoals ziekte van partner of kind of overlijden van een naaste. Natuurlijk kan het ook een combinatie zijn van werkdruk en een druk gezinsleven of problemen in de privé sfeer zoals relatieproblemen of financiële problemen.
Wanneer de draaglast te groot wordt ten aanzien van de draagkracht zal dat tot stress leiden. Wanneer deze lang aanhoudt is er sprake van chronische stress. De draagkracht hangt onder meer af van de persoon af en de reserves die je hebt. Traumatische of schokkende gebeurtenissen in het verleden of problemen in de jeugd kunnen ook leiden en/of bijdragen aan de ervaren stress in het heden.

Invloed van stress op psyche, slaap, gedrag en gezondheid

Door chronische stress kunnen we ons opgejaagd, rusteloos, snel geïrriteerd, gefrustreerd of moe gaan voelen. Ook kan de nachttrust er negatief door beïnvloed worden en kan het leiden tot inslaap of doorslaap-problemen. Ook kunnen we ons ongelukkig of somber gaan voelen en de situatie waarin we zitten met een machteloze blik aanschouwen. Vaak doen zich ook lichamelijke klachten voor zoals hoofdpijn (spanningshoofdpijn), pijn in de rug, schouders of nek, oorsuizen (tinnitus) of andere klachten zoals last van maag en darmen, overslaand hart of eczeem. Wanneer de stress lang aanhoudt kan het permanent verhoogde cortisol niveau ook het immuunsysteem ondermijnen waardoor de vatbaarheid voor ziektes toeneemt.
Langdurige stress kan er ook toe leiden dat helder nadenken lastig wordt, gebeurtenissen of afspraken vergeten worden, herinneringen vertroebelen en concentreren lastiger wordt. De creativiteit die bij sommigen eerst zo onuitputtelijk leek, kan ook plots te wensen over te laten.

Afreageren van stress en verslavingen

Collega’s, vrienden, familie of gezinsleden ervaren de gestreste persoon vaak als bazig en kritisch, en vinden vaak ook dat hij/zij een kort lontje heeft. De stress wordt zo op anderen afgereageerd. Door stress kunnen mensen ook meer gaan eten, drinken of roken of te maken krijgen met (andere) verslavingen.

Burnout en overspannen

Chronische stress kan uiteindelijk leiden tot overspannenheid en burnout.

Onderneem actie bij stressklachten

Wanneer je bovenstaande stressklachten herkent is het goed om actie te ondernemen om deze te reduceren en daarmee ook lichamelijke klachten te verminderen of te voorkomen.
De Rationeel Emotieve Therapie is daar een handig hulpmiddel bij.
Wij kunnen je daar natuurlijk bij helpen. Neem daarvoor contact op.